HTML

esmondta

Ez a blog Szentírási verseket és értelmezéseket tartalmaz.

Friss topikok

Linkblog

"... és Őt szolgáld!" (V.Móz 6,13)

2017.05.15. 23:03 esmondta

Mindenképp van valami, amit életünk középpontjába helyezünk, ami a legfontosabb számunkra, amiért, amit szolgálva hozzuk meg a döntéseinket. Mindenképp van valami, ami a legfontosabb. Isten pedig azt kéri, hogy Ő legyen az.

Szólj hozzá!

"... feltámadt a harmadik napon... megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Aztán megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre ... Majd megjelent Jakabnak, aztán mind az apostoloknak. Legutoljára pedig ... megjelent nekem is." (1Kor 15,4-8)

2017.05.09. 23:18 esmondta

Jézus meghalt, eltemették, és feltámadt. És feltámadása után megmutatta Magát az asszonyoknak, Péternek, majd mind a tizenegy apostolnak, sok-sok tanítványnak. Mind az apostoloknak. Majd Pálnak. Legutoljára pedig nekünk. Neked és nekem.

Szólj hozzá!

"... a maga juhait nevükön szólítja..." (Jn 10,3)

2017.05.08. 22:07 esmondta

Ahogy írva van: "Mária!" (Jn 20,16), és másutt: "Zakeus!" (Lk 19,5). Sőt: "de én azt mondom neked: Péter vagy!" (Mt 16,18), hogy beteljesedjen, ami írva van: "és új néven neveznek majd téged, amit az Úr Maga határoz meg." (Iz 62,2)

Szólj hozzá!

"Maradj velünk, mert immár esteledik, a nap is lehanyatlott már!" (Lk 24,29)

2017.04.29. 23:02 esmondta

Maradj velünk, mert Nélküled ránk hull a sötétség!

Szólj hozzá!

"Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az Igazságról." (Jn 18,37)

2017.04.17. 22:17 esmondta

Jézus azért jött, hogy tanúságot tegyen az Igazságról: Isten Igazságáról. Arról, hogy mi az Igazság Istenre vonatkozóan. Jézus azért jött, hogy megmutassa, hogy Isten milyen, hogy igaziból milyen Ő. Erre született, és ezt mutatta meg az életében, és a halálában. Életének minden mozzanatában. Abban is, ahogy Pilátussal beszélt.

Jézus azért jött, hogy tanúságot tegyen az Igazságról: Isten Igazságáról, Az Igazságról, az egyetlen örök Igazságról, ami meghatároz minket, hogy életünk legyen, hogy békénk legyen.

Szólj hozzá!

"Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg." (Jn 19,8)

2017.04.14. 22:26 esmondta

Ekkor bevitette Jézust, és ismét beszélt Vele, hogy megtudja, hogy ki Ő. Jézus pedig nem játszotta ki Pilátus félelmét, nem használta fel arra, hogy megvédje magát. Nem ijesztgette Pilátust, nem fenyegette őt, nem bizonygatta neki, hogy Ő az Isten Fia, hanem arról beszélt neki, hogy nem ő a legbűnösebb ebben a történetben. Jézus valamiképpen előre megvigasztalta Pilátust. Jézus nem arra használta fel a beszélgetésüket, hogy magán segítsen, hanem arra, hogy Pilátusnak segítsen. Mert Jézus nem magát akarta megmenteni, hanem Pilátust. Jézus számára ebben a helyzetben Pilátus fontosabb volt, mint önmaga, mint a saját élete.

Szólj hozzá!

"Amikor pedig az Emberfia eljön dicsőségében, és vele mind az angyalok, akkor odaül dicsősége trónjára." (Mt 25,31)

2017.04.12. 22:41 esmondta

És ott fog ülni dicsőséges trónján töviskoronával a fején, és nádszállal a kezében. És jönnek majd, és nem értik, és gúnyolódnak Rajta. És jönnek majd, és leborulnak Előtte. És ezeknek azt mondja: jöjjetek, Atyám áldottai, akik ismertek engem!

Szólj hozzá!

"... tanítására várnak a szigetek." (Iz 42,4)

2017.04.11. 22:26 esmondta

Jézus tanítására várnak. Arra, amit Istenről tanít. Ez után vágyakoznak, hogy elmondja, hogy Isten olyan, mint Ő, aki "nem kiált és nem lármáz, nem hallatja hangját az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsest nem oltja el" (Iz 42,2-3). Isten ilyen. És mi erre a tanításra várunk, mert egy ilyen Isten után vágyakozunk.

Szólj hozzá!

"... de amikor megízlelte, nem akart inni belőle." (Mt 27,34)

2017.04.10. 23:29 esmondta

Pedig ez egy kicsit tompította volna a fájdalmát. 

Jézus nem ivott belőle, mert azt választotta, hogy fájhat, hogy fájdalmat okozhatunk Neki.

Szólj hozzá!

"Ismét árnyékában ülnek majd..." (Oz 14,8)

2017.03.30. 22:42 esmondta

Hogy beteljesedjen, ami írva van: "az ő árnyékába vágytam és ültem" (Én 2,3)

Szólj hozzá!

"... az egyiket jobb felől, a másikat bal felől." (Lk 23,33)

2017.03.27. 22:36 esmondta

Miért nem mindkettőt jobb felől, ahogy írva van: "Jobbod, Uram, dicső az erőben, jobbod, Uram, szétzúzza az ellenséget" (II.Móz 15,6)?

"Jobbod, Uram, dicső az erőben": ez vonatkozik arra, aki jobb felől volt, mert meglátta Isten erejét Jézusban, és felismerte az Ő dicsőségét, ahogy írva van: "Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a királyságodba!" (Lk 23,42)

Akkor a másikra vonatkozik, hogy "jobbod, Uram, szétzúzza az ellenséget"? Nem, hiszen az van írva róla: "bal felől": hogy soha ne gondoljuk, hogy Jézus bármikor is bántotta volna őt, még akkor sem, ha ő ellenségesen viselkedett Vele.

1 komment

"Bizony, jóság és irgalom kísér engem..." (Zsolt 23,6)

2017.03.27. 01:17 esmondta

Úgy szoktuk fordítani, hogy kísér engem, de a héber szó inkább azt jelenti, hogy "követ, üldöz".

Fordíthatjuk úgy is, hogy "jóság és irgalom követ engem": Isten irgalma követ minket, hogy helyre hozza, amit mi elrontunk. Hogy gyógyulást hozzon oda, ahol mi fájdalmat és sebet okoztunk. Isten jósága és irgalma követ minket, hogy ne a bűneink és a bűneink okozta sebek maradjanak utánunk, hanem az Ő szeretete, vigasztalása, jósága és irgalma.

Szólj hozzá!

"... magához vette Jézus Pétert, Jakabot és Jánost..." (Mt 17,1)

2017.03.15. 00:17 esmondta

Jézus magához vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte őket egy hegyre, és megmutatta nekik a dicsőségét, az Ő fenségét, hogy milyen dicsőséges, milyen szép. Péter, Jakab és János láthatták Őt így.

Majd Jézus "magához vette Pétert, Jakabot és Jánost" (Mk 14,33), egy kicsit beljebb vitte őket a kertben, és megmutatta nekik, hogy hogy fél, és hogy gyötrődik. Megmutatta nekik az Ő benső félelmét, fájdalmát, szenvedését. És Péter, Jakab és János láthatták Őt így.

Jézus magához vette Pétert, Jakabot és Jánost és megmutatta magát nekik, a belső világát, a dicsőségét is, és a fájdalmát és szégyenét is. Jézus megmutatta magát nekik, a barátainak.

Szólj hozzá!

"Mert az Emberfia elmegy ugyan, ahogy meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja..." (Mk 14,21)

2017.03.08. 22:36 esmondta

Mintha azt mondaná Jézus:

az, hogy nekem meg kell halnom, rendben van, meg is írták rólam, mert nem tudott máshogy történni. Nekem meg kell halnom, de nem nekem rossz, hanem annak, aki elárul, mert neki nem kellett volna elárulnia. Jaj neki, mert a barátját árulja el, és nem marad senkije. Jaj neki, mert nem lesz, aki megvigasztalja, mert én épp haldokolni fogok a kereszten. Jaj neki, mert annyira rossz lesz ez neki, hogy nem fogja tudni megvárni, míg feltámadok, és elmondom, hogy megbocsátottam neki, és nem haragszom rá.

1 komment

"És megteremtette Isten az embert az ő képére..." (I.Móz 1,27)

2017.03.06. 22:39 esmondta

"az Ő képére": Jézus képére, Jézushoz hasonlóvá teremtette az embert.

Szólj hozzá!

"... Te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem egyházamat..." (Mt 16,18)

2017.03.02. 10:00 esmondta

Hogy beteljesedjen, ami írva van: "ha kőfal ő, építünk rá..." (Én 8,9).

1 komment

"... méltó a gyehenna tüzére." (Mt 5,22)

2017.02.23. 08:33 esmondta

Jézus arról beszél, hogy mennyire méltók vagyunk a gyehenna tüzére. Aki azt mondja a másikra, hogy bolond, aki haragszik... Ezek olyasmik, amik olyan mélyen bennünk vannak, olyan könnyű haragudni, vagy rosszat mondani a másikról. Ilyen mélyen van bennünk a gyehenna tüze, a pokol iránti hajlandóságunk. És talán pont ez az, amire Jézus szeretne rámutatni, hogy igenis méltók lennénk  a gyehenna tüzére, de mégis üdvözülhetünk. Nem mert olyan jók vagyunk, hanem mert Istennek semmi sem lehetetlen.

Szólj hozzá!

"És mondta az Úr Káinnak: miért haragszol?" (I.Móz 4,6)

2017.02.15. 21:41 esmondta

Isten nem tekintett a bibliai történet szerint Káin ajándékára, naná, hogy rosszul esik Káinnak! Naná, hogy dühös lesz és haragszik! Vagy lehet, hogy mégsem annyira 'naná'?

Isten nem tekintett Káin áldozatára, amiből úgy tűnhet, mintha Káint nem szeretné, vagy nem fogadná el, de aztán mégis megkérdezi Káint, hogy miért haragszik. Ez azt mutatja, hogy Istent nagyon is érdekelte Káin, és inkább ő, mint az áldozata. Káin válaszolhatott volna Istennek, elmondhatta volna, hogy azért haragszik, mert úgy tűnik, hogy az ő áldozatára nem figyel. Elmondhatta volna, hogy féltékeny Ábelre, vagy úgy érzi, hogy Isten őt elvetette. Olyan dolgokat mondhatott volna el Istennek, amik sokkal fontosabbak, mint az áldozat. Ha Káin válaszolt volna Istennek, akkor kiderülhetett volna, hogy mi is esik neki igaziból rosszul, megmutathatta volna Istennek, hogy mi van a szíve mélyén, és önmaga is rájöhetett volna. Ha Káin válaszol Istennek, ha beszélget Vele arról, ami neki rosszul esik, vagy ami fáj, akkor nem lett volna szüksége arra, hogy megölje Ábelt.

Isten nem tekintett Káin áldozatára, hanem Káinra tekintett. Isten többet szeretett volna, mint az áldozatát, a barátja szeretett volna lenni, akivel megbeszélheti, hogy miért haragszik, hogy mi teszi szomorúvá. És Isten lép efelé, Káin felé, csak Káin túlságosan haragszik. 

Néha olyan, mintha Isten nem szeretne. Nem úgy viselkedik, mint ahogy gondolnánk Róla, ahogy igazságosnak tűnne, vagy ahogy jól esne. Néha olyan, mintha elutasító lenne, mintha nem szeretne velünk lenni, mintha nem fogadna el minket, vagy azt, amit adni szeretnénk. Mintha hiába várnánk Rá. Ez nagyon fájhat, mert megérintheti a szívünk sebeit, és felhozhatja a sötétségeinket, fájdalmainkat. De ha a haragunk, a dühünk és a tehetetlenségünk ellenére mégiscsak megpróbálunk beszélni Vele erről, akkor kiderülhet, hogy Ő igaziból tényleg szeret, és szeretné ezeket a fájdalmainkat meggyógyítani, és szabaddá tenni tőlük.

Szólj hozzá!

"Rossz hírtől nem fél, szíve biztos, az Úrban bízik." (Zsolt 112,7)

2017.02.12. 22:37 esmondta

Nem azért nem fél a rossz hírtől, mert abban bízik, hogy az Úr távol tart tőle minden rosszat, hanem mert abban biztos, hogy bármi történik is, bármilyen rossz éri is, az Úr vele van, minden nehézségében segíti őt, és végül megvigasztalja.

Szólj hozzá!

"... Anna, Fánuel lánya, Áser törzséből..." (Lk 2,36)

2017.02.02. 22:37 esmondta

Anna, Fánuel (פְּנוּאֵל) lánya, Áser (אָשֵׁר) törzséből: Isten arcát (פְּנֵ֣י אֵל) szemlélte és boldog (אַשְׁרֵ֣י) volt.

Szólj hozzá!

"... siratja fiait, nem tud megvigasztalódni fiai miatt, mert nincsenek többé." (Jer 31,16)

2017.01.22. 00:11 esmondta

Jézust úgy megérintette az özvegy asszony egyetlen fia fölötti gyásza, hogy inkább feltámasztotta a fiát, hogy ezzel megvigasztalja őt; és felébresztette a tizenkét éves kislányt, hogy visszaadja őt a szüleinek. Jézus engedte, hogy szíve mélyéig megérintse azoknak az embereknek a gyásza, akik a gyermeküket siratják, és végtelenül együtt érezett velük. Most amikor nem tudja így visszaadni őket a szüleiknek, nem tudja így megvigasztalni őket, csak együtt sír, együtt gyászol velük.

Szólj hozzá!

"Akinek a kezében vannak a föld mélységei..." (Zsolt 95,4)

2017.01.17. 22:48 esmondta

A fájdalmaink, félelmeink, a bűneink és gonoszságaink mélységei az Úr kezében vannak: a sebhelyében.

Szólj hozzá!

"... irgalmasok, mint az Atya..." (Lk 6,36)

2017.01.15. 21:43 esmondta

Igazságosnak lenni azt jelenti, hogy mindenkinek azt adjuk, ami neki jár.

Irgalmasnak lenni pedig azt jelenti, hogy mindenkinek azt adjuk, amire szüksége van.

Istennél pedig ez a kettő ugyanaz. Mert az Atya nem a tetteinkre tekint, nem a gonoszságunkra és a bűneinkre, hanem ránk. Látja a gonoszságaink és bűneink mögött levő sebeinket, fájdalmunkat, megkötözöttségeinket, erőtlenségünket. És azt adja, ami az Ő szíve szerint jár nekünk, amire szükségünk van ahhoz, hogy meggyógyuljunk, hogy begyógyuljanak a sebeink, és el tudjuk fogadni és viszonozni tudjuk az Ő szeretetét.

Isten igazságossága az Ő irgalma. Akár tetszik, akár nem.

Szólj hozzá!

"...kisbabát..." (Lk 2,12)

2017.01.04. 21:55 esmondta

Isten nemcsak azért lett gyerekké, született meg csecsemőként, mert minden emberi élet így kezdődik, hanem mert Ő Önmaga ilyen is. Nemcsak az erős felnőttet teremtette a saját képmására, hanem a kisgyereket, az újszülöttet is. Isten kisbabává lett, hogy megmutassa, hogy Ő ilyen is. Isten, bizonyos szempontból, olyan kiszolgáltatott, mint egy újszülött. Nemcsak akkor volt ilyen, amikor Mária és József karjaiban ténylegesen újszülött volt, hanem ma is ilyen kiszolgáltatott, és a mi kezünkben van.

Szólj hozzá!

"Mily szépek a hírmondó lábai, aki békét hirdet, jó hírt mond, szabadulást hirdet, azt mondja Sionnak: Istened uralkodik." (Iz 52,7)

2016.12.27. 10:01 esmondta

"Mily szépek a lábai": Mária és József lábai útban Betlehem felé, hogy elhozzák a szabadulást.

Szólj hozzá!